Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 4: My neighbourhood - kết nối tri thức

Trọn bộ giải thuật sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 6 unit 4 my neighbourhood

*

A. Pronunciation (trang 26 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch ốp chân được phạt âm khác. Đọc to các từ)

1. A. Advice B. Price C. Nice D. Police

2. A. Express B. Exciting C. Expensive D. Excellent

3. A. Coffee B. See C. Agree D. Free

4. A. City B. Cathedral C. Central D. Cinema

5. A. Treat B. Clean C. Great D. Beach

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C phạt âm là /ai/, giải đáp D phân phát âm là /i/

2. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phân phát âm là /i/, lời giải D phạt âm là /e/

3. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phát âm là /i/, lời giải A phân phát âm là /i:/

4. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phạt âm là /s/, đáp án B phát âm là /k/

5. Đáp án C

Các đáp án A, B, D phạt âm là /i:/, câu trả lời C phân phát âm là /ei/

Exercise 2. Give the names of the following pictures. Then read the words aloud. The first letter of each word is given (Đưa ra tên của không ít bức hình sau. Tiếp đến đọc to những từ. Kí tự đầu tiên của mỗi từ đã có cho)

*

Đáp án:

1. Building (toà nhà)

2. Ship (tàu thuỷ)

3. Gym (phòng bè lũ hình)

4. Street (đường phố)

5. Cathedral (thánh đường)

B. Vocabulary và Grammar (trang 26, 27, 28, 29 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Tìm từ không giống loại, tiếp đến đọc khổng lồ chúng)

1. A. Grocery B. Restaurant C. Café D. Cathedral

2. A. Better B. Smaller C. Worker D. Hotter

3. A. Candy B. Bread C. Cake D. Juice

4. A. Baker B. Grocer C. Neighbour D. Barber

5. A. Factory B. Park C. Theatre D. Cinema

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C thuộc team nhà hàng

2. Đáp án C

Các lời giải A, B, D thuộc team tính từ ở dạng so sánh hơn

3. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C nằm trong nhóm đồ dùng ăn

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D thuộc đội danh từ bỏ nghề nghiệp

5. Đáp án A

Các lời giải B, C, D thuộc đội các vị trí giải trí

Exercise 2. A. What are these places? Write the answers in the spaces. (Những địa điểm này là gì? Hãy viết câu vấn đáp của em vào tầm trống)

Example: It’s a place where we go for a walk, play & relax.

(It is) a park.

1. It’s a place where we go khổng lồ buy stamps or send letters.

2. It’s a place where we borrow books.

3. It’s a place where trains stop for people khổng lồ get on or off.

4. It’s a place where we can bởi vì physical exercise, often with equipment.

5. It’s a place in an mở cửa area in the centre of a town or city.

6. It’s a place where we can see paintings and other works of art.

Đáp án cùng giải thích:

1. Nó là một vị trí nơi bọn họ đến cài tem hoặc giữ hộ thư.

(It is) a post office (bưu điện).

Xem thêm: Kem Chống Hăm Bepanthen 30G Giá Tốt Tháng 2, 2022, Kem Chống Và Trị Hăm Bepanthen Balm 30Gr

2. Nó là một vị trí nơi chúng ta mượn sách.

(It is) a library (thư viện).

3. Nó là một vị trí nơi tàu dừng cho tất cả những người ta lên hoặc xuống.

(It is) a railway station (nhà ga xe lửa).

4. Nó là 1 nơi chúng ta tập thể hình, thường với trang thiết bị.

(It is) a thể hình (phòng bè lũ hình).

5. Nó là một địa điểm nơi trong không khí mở vị trí trung tâm thị trấn hoặc thành phố.

(It is) a square (quảng trường).

6. Nó là một địa điểm nơi bọn họ xem phần đa bức vẽ và những tác phẩm thẩm mỹ khác.

(It is) an art gallery (triển lãm nghệ thuật).

b. Now match the places you have written in a with the following pictures. (Bây giờ hãy nối các vị trí em vừa viết với những bức ảnh sau)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.