Bảng Màu Dây Điện Của Các Dòng Xe Máy

MÀU DÂY CÁC HÃNG XE MÁY HONDA, YAMAHA, SUZUKI, SYM

Tài liệu kỹ thuật, Sơ đồ dây điện, Cách kiểm tra sữa chữa hệ thống Điện Xe Máy

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG HONDA


*

XANH LÁ CÂY - dây mát của cả hệ thống dây điện (các đời xe honda) Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy XANH DƯƠNG - dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ - dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy ĐỎ DÂY LỚN - Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG - Chạy từ rơle đề đến môtơ đề VÀNG - dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha VÀNG SỌC ĐỎ - dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề VÀNG SỌC TRẮNG - dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ TRẮNG - dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận ĐEN SỌC ĐỎ - dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC ĐEN SỌC TRẮNG - dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC ĐEN SỌC VÀNG - dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn NÂU - dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ NÂU SỌC TRẮNG - dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù XÁM - dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan


MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG YAMAHA

*


Đỏ: Cọc bình Ắc quy nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy

Nâu: Dây Công tắc ổ khóa xe

Đen: Mass Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy

Nâu Đậm: Signal Trái

Lá Đậm: Signal Phải

Nâu sọc Trắng: Chớp Hồng: Kèn

Vàng: Stop (dây chuyển Xanh lá sọc vàng)

Xanh Dương sọc Trắng:Relay Đề

Lá cây ( lá cây sọc đen): Báo Xăng

Vàng: Đèn Pha

Lá cây: Đèn Cốt

Xanh Dương: Đèn lái ( hay còn gọi đèn đồng Hồ)

Vàng sọc Đỏ: Nguồn đèn

Trắng: Sạc

Đen sọc Đỏ: Lửa

Kích: Trắng sọc đỏ ( Trắng sọc Xanh lá )

Cam: Bobine sườn:

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG SUZUKI

*

Mass : Bk/W (đen sọc trắng) Nối vàn dây Đen khóa Chống Trộm Xe Máy + Ac Quy : R (đỏ) nối vào dây Đỏ khóa Chống Trộm Xe Máy + công tắc : O (cam) Nối vàn dây Cam khóa Chống Trộm Xe Máy Signal trái : Bk (đen) Signal phải : Lg (xanh lá lợt) Chớp : Lb (xanh biển lợt) Kèn : G (xanh lá) Stop :W/Bk (trắng sọc đen) Relay đề : Y/G (vàng sọc xanh lá) Báo xăng :Y/Bk (vàng sọc đen), Bk/W (đen sọc trắng) Pha :Y (vàng) Cos : W (trắng) Đèn lái : Gr (xám) kích : W,G/bu (trắng, xanh lá sọc xanh biển lợt) Bobine : Bk/Y (đen sọc vàng)

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG SYM

XANH LÁ CÂY - dây mát của cả hệ thống dây điện Nối vàn dây Đen Khóa Chống Trộm Xe Máy XANH DƯƠNG - dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ - dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy ĐỎ DÂY LỚN - Chạy từ cọc dương (+) của ắc quy đến rơle đề ĐỎ LỚN SỌC TRẮNG - Chạy từ rơle đề đến môtơ đề VÀNG - dây đèn từ cuộn đèn lên công tắc + chạy vào cục xạc để ổn định đèn pha VÀNG SỌC ĐỎ - dây diều khiển role đề, chạy từ nút đề xuống role đề VÀNG SỌC TRẮNG - dây báo lên của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ TRẮNG - dây xạc bình, chạy từ cuộn đèn vào cục xạc ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận ĐEN SỌC ĐỎ - dây mô bin lửa, chạy từ cuộn lửa vào thẳng IC ĐEN SỌC TRẮNG - dây tắt máy, chạy từ ổ khoá xuống thẳng IC ĐEN SỌC VÀNG - dây lửa từ IC chạy ra mobin sườn NÂU - dây đèn sau ,chạy từ công tắc đèn xuống đèn sau + bóng táp lô đồng hồ NÂU SỌC TRẮNG - dây đèn sương mù, chạy từ công tắc đèn ra bòng sương mù XÁM - dây lửa nguồn của xi nhan, chạy từ cục nháy lên công tắc xi nhan

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG PIAGGIO

Đang cập nhật

MÀU DÂY ĐIỆN XE MÁY HÃNG KAWASAKI


DÂY ĐEN - dây lửa bình đã qua ổ khoá, chạy hết các bộ phận xe máy XANH DƯƠNG - dây đèn pha chạy từ công tắc cốt pha ra bóng trước XANH DƯƠNG SỌC TRẮNG - dây của đồng hồ báo xăng, chạy từ phao báo xăng lên thẳng đồng hồ XANH ĐỌT CHUỐI - dây kèn, chạy từ nút kèn xuống thẳng kèn XANH ĐỌT CHUỐI SỌC ĐỎ - dây báo đèn mo , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ XANH DƯƠNG SỌC VÀNG - dây kích , chạy từ mâm lửa vào thẳng IC XANH NHẠT - dây xi nhan phải, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bó ng báo đồng hồ HỒNG - dây báo đèn số 4 , chạy từ chốt báo số lên đồng hồ GẠCH (CAM) - dây xi nhan trái, chạy từ công tắc xi nhan ra bóng xi nhan trước và sau +bóng báo đồng hồ ĐỎ - dây lửa, chạy từ bình lên ổ khoá nối vào dây Đỏ Khóa Chống Trộm Xe Máy

Hướng dãn lắp Khóa Remote chống trộm xe máy từ A đến Z

Cách lắp khóa Remote chống trộm xe máy Toyota, Aolin, Yamaha...

Bạn đang xem: Bảng Màu Dây Điện Của Các Dòng Xe Máy

Bước 1: Tháo ốc, tháo mặt nạ và dàn mũ xe máy. Tùy từng loại xe mà cách tháo khác nhau

Bước 2: Tìm nguồn điện + và Mass xe. Thường những dòng xe Honda bình Ắc quy nằm trước đầu xe. Nối dây Đỏ bộ khóa chống trộm xe máy vào cọc bình Ắc quy, Dây Đen bộ khóa Remote chống trộm nối vào cọc bình - ( Mass ) Ắc quy. Nối 2 dây màu Vàng vào 2 dây Xi nhan xe.Tùy theo hãng xe mà màu dây khác nhau. Nối dây màu Xanh dương bộ khóa Remote chống trộm xe máy vào dây đề Xe. Tùy theo hãng xe mà màu dây đề khác nhau. Cắt đôi dây công tắc nối dây màu Cam và dây màu Xám vào hai đầu dây. Với nhũng dòng xe Honda đời mới thì phải mua bộ khóa Chống trộm xe chuyên dùng cho xe dòng phun xăng điện tử PGM FI và có Jach cắm Jin. Chỉ cần cắm Jack Xám không phải cắt dây.

Xem thêm: Tư Vấn Chọn Mua Xe Đạp Điện Hkbike, Xe Đạp Điện Hkbike

Đến đây phần lắp ráp đấu dây bộ khóa chống trộm đã hoàn tất

Bước 3: lắp mặt nạ và phần mũ xe vào và kiểm tra tính năng bộ khóa

Lưu Ý: Những dòng xe Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piaggio đời mới thì phải tìm bộ khóa Remote chống trộm cho dòng xe đời mới PGM FI. Những bộ khóa TQ bán trên Online khách hàng mua về tự lắp cẩn thận chết IC. Khi mua Khóa chống trộm nên tìm hiểu kỹ những dòng khóa phù hợp. Giá cả vừa phải, Bộ khóa Remote Tốt dùng được cho các dòng xe đời mới có giá khoảng 700k đến hơn 1 triệu đồng. Không nên mua bộ khóa khoảng vài trăm ngàn về lắp cho chiếc xe mấy chục triệu nó sẽ không phù hợp. Đừng để điều đáng tiếc xảy ra.

Hướng dẫn lắp Khóa chống trộm xe máy Thẻ từ

Bộ dây nguồn lắp khóa chống trộm xe máy dùng Remote cho xe SH đời mới dúng Jack Xám

*

Dây nguồn khóa Remote chống trộm xe máy Air Blade 125

*

Màu hệ thống điện xe máy, Quy định chung cá màu dây điện xe máy honda, yamaha, suzuki, hướng dẫn sữa hệ thống điện xe máy, sơ đồ nguyên lý điện xe máy, kí hiệu màu dây...


Các Tài liệu kỹ thuật điện Xe Máy, phương pháp sữa chữa điện Xe Máy, Cách câu công tắc phụ chống trộm xe, Chế công tắc ngầm báo động xe tay ga, Sửa chữa các loại khóa chống trộm xe máy bị hư, khóa báo động bị lỗi, Cài thêm Thẻ từ khóa chống trộm xe, Cài thêm Remote chống trộm xe bị mat61t...Hướng dẫn lắp ráp các loại Khóa Chống Trộm Xe Máy

Hướng dẫn chi tiết lắp Khóa Remote chống trộm xe máy Toyota, khóa Smartkey núm vặn Honda, khóa chông trộm xe máy thẻ từ, khóa chống trộm Start Stop Engine... Lắp ráp các loại khóa chống trộm khi khách hàng mua Online trên Lazada, tiki, Sendo...Uy tín, Chuyên Nghiệp, Bảo hành Mãi Mãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Kinh nghiệm mua xe đạp điện asama

 • Cách mở yên xe đạp điện

 • Đèn sạc xe đạp điện nhấp nháy

 • Bảng Màu Dây Điện Của Các Dòng Xe Máy

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.