Quang phương

*

*

*

Địa chỉCơ sở Honda Phát Thịnh Phong Phú: E14/341 TP HCM, QL50, Phong Prúc, Bình Chánh, Sài Gòn., Xã Phong Prúc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
*

*

cửa hàng Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Cơ quan liêu cấp: Ssống Kế hoạch cùng Đầu bốn TPSài Gòn.