Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng Năm 2016

Nội dung cuốn sách bao gồm 05 bài, trình bày: Khái lược lịch sử hào hùng Đảng cùng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá đáng lên công ty nghĩa thôn hội; ngôn từ cơ phiên bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu phát triển thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Cuốn sách giúp các học viên lớp đối tượng người tiêu dùng kết nạp Đảng thế được mọi nội dung cơ phiên bản trong chương trình bồi dưỡng lý luận thiết yếu trị. Trường đoản cú đó, xây dựng kim chỉ nam vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để biến hóa đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng năm 2016

*

*

*

Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
*

*

Xem thêm: Hình Ảnh Màu Xám Khói - Những Màu Xám Khói Đẹp Để Bạn Thay Đổi Phong Cách

Một số vụ việc lý luận và trong thực tế về chủ nghĩa xã hội và con phố đi lên nhà nghĩa xã hội sinh hoạt Việt Nam


Tăng cường công tác bảo đảm nền tảng tứ tưởng của Đảng, chống chọi phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Tài liệu nghiên cứu và phân tích các Văn kiện Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm XIII của Đảng (Dùng mang đến cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)


Những vụ việc lý luận và trong thực tế cấp thiết giao hàng trực tiếp cho yêu cầu thay đổi nội dung, thủ tục lãnh đạo của Đảng, làm chủ của bên nước (Sách tham khảo)


Phát triển hệ thống đổi mới non sông tại một số nước châu Âu: kinh nghiệm và những cho thấy cho Việt Nam


Chọn đoạn phim lưu niệm 75 năm ra đời Nhà xuất bản Chính non sông Sự thật - vệt ấn vàng, tiếp diễn sự phát triển giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới trong số văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Thời sự VTV reviews hai cuốn sách giàu tính trình bày và trong thực tế của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu cuốn sách phần đa điểm new về bình yên quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng giới thiệu Tủ sách “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Tọa đàm, giới thiệu bộ sách “Thượng tướng trằn Văn Trà và rất nhiều chặng đường lịch sử dân tộc B2 thành đồng” trưởng phòng ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm quan hai gác sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” cùng “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác” của phòng xuất bản Chính trị tổ quốc Sự thiệt Tổng kết công tác làm việc năm 2021 cùng triển khai trách nhiệm năm 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.